Yukarı
259640

Arslan: Çocuklar ülkenin geleceğidir

22 Eylül 2019 13:43

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,  suça sürüklenen ve mağdur edilen çocuk sayısındaki artışa dikkat çekti. Çocuk suçluluğunun toplumu derinden etkileyen ve giderek büyüyen bir yara olduğunu dile getiren Arslan, “Resmi istatistikler olayın vahametini gözler önüne sermektedir, bu konuda acil önlem alınması gerektiği ortadadır. Sorunu bir araştırma önergesi ile TBMM gündemine taşıdık, tüm parti gruplarının destek vereceğini düşünüyoruz.” dedi. 

Arslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:  

Çocuklar ülkenin geleceğidir

Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ölçmek istiyorsanız, o ülkede çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine ayrılan kaynağa bakın.  Çocuklar mutluysa o ülkede bilim de vardır, sanat da vardır, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma da vardır. Savaşların, iç karışıklıkların, yoksulluğun, azgelişmişliğin faturasını her zaman kadınlar ve çocuklar öder. Bir ülkede çocuk işçiliği, suça sürüklenen çocuk sayısı artıyorsa bilin ki o ülkede ekonomiden, adalete, sağlıktan eğitime ciddi sorunlar vardır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan, suça sürüklenen ve yaşadığı mağduriyetler nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen, işlenmiş bir suç nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklara ilişkin rakamlar düşündürücü boyuttadır. Böylesi bir sorunun sadece hukuk, ceza ve adalet sistemi içerisinde ortaya koyulan uygulamalarla çözümlenmesi mümkün değildir. Bir anlayış değişikliğine ihtiyaç vardır. Çağdaş ve bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Gelecek nesiller, demokratik bir toplumda bir arada yaşama bilincini de çocuk yaşlarda öğrenir. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2018 yılı itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882’dir. Bu nüfusun 22 milyon 920 bin 422’sini yüzde 28 ile çocuklar oluşturmaktadır. 11-17 yaş grubunda olan çocuk sayısı ise 8 milyon 768 bin 410’dur. 

Beş yılda 814 bin 210 çocuğumuz karakol ya da bir güvenlik birimine götürüldü

Resmi verilere göre; 2013 - 2017 yılları arasında evden kaçma, kanuna aykırı işlerde çalışma, kayıp iken bulunma, madde kullanımı, mağdur edilme, sokakta yaşama ve çalışma, terk edilme ve benzeri nedenlerle 814 bin 210 çocuğumuz güvenlik birimlerine getirilmiş. Değişik nedenlerle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı, 2008 yılında 56 bin 361 iken bu sayı 2013 yılında 144 bin 368’e yükselmiştir. Yani yüzde 250’lik korkunç bir artış söz konusu. Bu sayı 2017 yılında 170 bin 683 olmuş. Bu artış kabul edilebilir bir durum değildir. 

Ürküten tablo, 5 yılda 181 bin 891 çocuk uyuşturucu madde ile tanıştı

Yine TÜİK verilerine göre 2008 yılında 16 bin 138, 2013 yılında 38 bin 380 ve 2017 yılında 35 bin 383 çocuğumuz suça sürüklenme nedeni ve alkol, esrar, uyuşturucu ve uyarıcı hap, eroin, sigara, uçucu ve sentetik kimyevi madde türlerini kullandığı için güvenlik birimlerine getirilmiştir. 

Cinsel suçlar, hakaret, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, mala zarar verme, tehdit, yaralama, yağma gibi suçlar nedeniyle hüküm giyen çocuk sayısı 2013 yılında 5 bin 111 iken bu sayı 2017 yılında yüzde yüz artarak 10 bin 85’e yükselmiştir. Bir çocuğun hayatının kurtulması bile yaşamsal önemdedir. Bir çocuğu kurtarmak için harcanan çaba olayın ilk ve en büyük adımıdır. 

Çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemiz ve geleceğimize sahip çıkmaktır. İstatistikler gösteriyor ki çocuk suçluluğunun önlenmesi ve mağdur olan çocukların korunmasına dair bugüne kadar yapılan çalışmalar yeterli olmamıştır. Bu konuda bir araştırma komisyonu kurularak daha köklü, etkin ve kalıcı politikalar üretilmesi, çözümler yaratılması bir zorunluluk haline gelmiştir.” 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2018 yılı itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882’dir. Bu nüfusun 22 milyon 920 bin 422’sini yüzde 28 ile çocuklar oluşturmaktadır. 11-17 yaş grubunda olan çocuk sayısı ise 8 milyon 768 bin 410’dur. 

Çocukların sağlıklı bir çevrede yetişmesi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere yeterli imkânların sağlanması devletin görevi olduğu kadar her yurttaşın da insani sorumluluğudur. 

Türkiye’de çocuk haklarının istismarı ve ihlali konusunda sorunlar yaşandığı, sorunların derinleşerek arttığı görülmektedir. Bu sorunlar; eğitim, sağlık, oyun haklarının ihlalinin yanı sıra, şiddet, cinsel istismar ve kötü muameleye maruz kalmak, aile yaşamından yoksunluk, devlet tarafından istenilen düzey ve kalitede korunmaktan yoksun bırakılmak başlıkları altında toplamak mümkündür. 

Çocuğa karşı işlenmiş her türlü suç, kötü muamele ve temel haklarının ihlalinde fiili bulunan suçluların cezasız kalmaması için tüm resmi ve toplumsal kurumlar çaba gösterirken, bu konuda özel politikalar oluşturulmalıdır. 

Çocuk suçluluğu ve mağdur edilen çocukların güncel durumunun belirlenmesi, çocuk suçluluğu ve mağdur edilen çocuk sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılması, çözümü konusunda yeterli politikaların oluşturulması, köklü, etkin ve kalıcı önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Ednan ARSLAN 

İzmir Milletvekili

GEREKÇE

Çocuklar ülkenin geleceğidir. Çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine ayrılan kaynak, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. 

Savaş, iç karışıklık, azgelişmişlik yoksulluk gibi sorunların faturasını en çok kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuk suçluluğunda yaşanan artış, bir ülkede ekonomik ve sosyal alanda sorunlar yaşandığını gösterir. Gelir dağılımının bozulması, başta eğitim olmak üzere fırsat eşitliğinin ortadan kalkması, devletin olanaklarının yurttaşlar arasında dengeli dağıtılmaması bu sorunları tetikleyen diğer unsurlardır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine, göre suça sürüklenen ve yaşadığı mağduriyetler nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen, işlenmiş bir suç nedeniyle çocuk ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklara ilişkin oranlarda artış olduğunu gözlenmektedir. 

2017 yılı baz alındığında resmi verilerde son beş yılda (2013 – 2017) 814 bin 210 çocuk, evden kaçma, kanunsuz çalışma, kayıp iken bulunma, madde kullanımı, mağdur edilme, sokakta yaşama ve çalışma, terk edilme ve benzeri nedenlerle güvenlik birimlerine getirilmiştir.  Yukarıda sayılan nedenlerle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı, 2008 yılında 56 bin 361 iken bu sayı 2013 yılında 144 bin 368’e yükselmiş, 2017 yılında ise 170 bin 683 olmuştur.

 Yine TÜİK verilerine göre 2008 yılında 16 bin 138, 2013 yılında 38 bin 380 ve 2017 yılında 35 bin 383 çocuğumuz alkol, esrar, uyuşturucu ve uyarıcı hap, eroin, sigara, uçucu ve sentetik kimyevi madde türlerini kullandığı için güvenlik birimlerine getirilmiştir. 

Cinsel suçlar, hakaret, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, mala zarar verme, tehdit, yaralama, yağma gibi suçlar nedeniyle hüküm giyen çocuk sayısı 2013 yılında 5 bin 111 iken bu sayı 2017 yılında yüzde yüz artarak 10 bin 85 olmuştur. 

Böylesi bir sorunun sadece hukuk, ceza ve adalet sistemi içerisinde ortaya konulan uygulamalarla çözümlenmesi mümkün değildir, yeni mağduriyetlerin oluşmasının engellenmesi, suça sürüklenen çocuk sayısının ortadan kaldırılması ve ıslahı için yeni bir anlayışa ve köklü değişikliklere ihtiyaç vardır.

Çocuklara sahip çıkmak, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmaktır. İstatistikler gösteriyor ki çocuk suçluluğunun önlenmesi, mağdur olan çocukların korunmasına dair bugüne kadar yapılan çalışmalar yeterli olmamıştır. Bu konuda bir araştırma komisyonu kurularak daha köklü, etkin ve kalıcı politikalar üretilmesi, çözümler yaratılması gerektiği ortadadır.  Yorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


Diğer Haberler

Bayındır’a Gezici İstasyon

TÜVTÜRK gezici araç muayene istasyonu Bayındır’da çalışmaya başladı. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in girişimleriyle Bayındır’a gelen gezici istasyon cumartesi günleri Bayındır...

CHP’li Sındır Balkan Kadınları Derneği'nin açılışına katıldı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Balkan Kadınları Derneği'nin açılış töreninde konuştu. Sındır, “İzmir Balkan Kadınları Derneği Balkan kültürümüzün, kültürlerimizin yaşama...


İhracatın yıldızları zirvedeki yerini aldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında Türkiye’ye 13 milyar 302 milyon dolar döviz kazandıran ve ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesini düzenlediği törenle ödüllendirdi. 2019 y...

İzmir’de 88 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 88 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, 24 Şubat saat 01.45 ve 03.00 sı...


Bayraklı'da kentsel dönüşümde kooperatif modeli

​Kentsel dönüşüm konusunda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birl...

İzmir'de tartışmalı kamulaştırma kararı yargıya taşındı

İzmir’in Urla ve Çeşme ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün talebiyle kamulaştırılan araziler ile ilgili süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı ...


Çeşme'deki okul, Mekanik Tasarım ödülü kazandı

Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi First Lego League Takımı, Robokod Robosörf Mekanik Tasarım Ödülü kazandı. RoboKod İzmir Girişimcilerinin "İzmir'in Yeni Girişimcileri R...

Kasiyer soygunu önledi

İzmir’in Buca ilçesinde bir markette silahlı soygun girişimi gerçekleşti. Silahlı soygun girişimi marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye gör...


Bayraklılı güreşçiler İzmir ikincisi oldu

Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı, Grekoromen Güreş Gençler İzmir İl Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalyayla İzmir ikincisi oldu. Başarılı sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Bayraklı'yı ...

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Derya Tuna’dan saat yalanlaması

Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in birlikte olduğu Yasemin Şefkatli'ye 30 bin TL değerinde saat aldığı iddialarını yalanladı. İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve İdo Tatlıses’in annesi Derya Tu...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Şekeri bırakmak neleri değiştirir?

Şekeri aldıkça daha çok istiyor ve yedikçe kendimizi iyi hissediyoruz. Sonrasında ‘Keşke yemeseydim’ demeyi de ihmal etmiyoruz. Peki ya şeker yemeseydik? Ne olurdu? İlk başta cildimiz daha güzel ışıldardı, daha enerjik hissederdik ve daha kolay kilo verebilirdik...

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR