Yukarı
4

Aydan Tuncayengin

İstismar!

28 Şubat, 2018

   İçimizdeki çürük elmalarla belaltından, belüstüne çıkamıyoruz!

   Sağlıksız insanlar, sağlıksız toplumlar ve travmalı bir gelecek bizi bekliyor…

   Dünyanın ortak sorunu olan çocuk istismarı bizim de en önemli sorunumuz ve utancımız.

   Kişilik problemi olan büyükleri kazıyın, altından istismara uğramış çocuklar çıkar.

   İstismarın temel şartları gücü elinde bulundurmak, oluşan ihmalden faydalanmak, yalan söylemek ve sahte davranmaktır. Kötüye kullanım ve sömürü işte böyle oluşur.

   İstismar (Abuse), kötüye kullanım, sömürme anlamına gelir, hem hukuki hem de ahlaki boyutları olan bir kavramdır. İstismar yapan kişi menfaati için kurallara ve ahlaka uymayan eylemlerde bulunur.

   Her türlü istismar travma demektir. Travmalar istismarın türüne, boyutuna ve şiddetine göre değişse de bilinmesi gereken şey, istismara uğrayan kişilerin gelecekte sağlıklı bireyler olmasının oldukça zor olduğudur. Oysaki dünyanın en sağlıklı insanları istismarın hiçbir türüne maruz kalmamış çocuklardan çıkar.

   İstismar çeşitleri, istismar alanları ve daha önemlisi istismar edilen kişilerin yaş ve özellikleri dikkate alındığında istismar etme problemi bir memleket ve bir dünya meselesidir.

   “Cinsel istismar” ilk akla gelen istismar etme türüdür. Bunun nedeni istismar etmenin en hastalıklı, en ağır ve adli yönü olan bir istismar türü olmasıdır.

   Dünya genelinde her yıl milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara maruz kalıyor. Düşük ve orta gelirli 38 ülkede 17 milyon, 28 Avrupa ülkesinde 2,5 milyon kadın çocukken cinsel istismara uğruyor.

   İstismar vakalarının neredeyse tamamında fail çocukların yakını çıkıyor.

İstismarlara maruz kalan kişiler ilerleyen yıllarda depresyon, bağımlılık, obezite ve şiddete eğilim gibi sorunlar yaşıyor. Dünya genelinde 2017 yılında kötü muamele gören çocukların yüzde 26'sı cinsel istismara maruz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, cinsel istismar mağdurlarının yüzde 18'ini kız çocukları, yüzde 8'inin ise erkek çocukları oluşturdu.

   Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kasım 2017'de yayımladığı "Tanıdık Bir Yüz: Çocukların ve Gençlerin Hayatlarında Şiddet" başlıklı çalışma da milyonlarca genç ve çocuğun fiziksel şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

   UNICEF'in çalışmasında 28 ülkeden elde edilen veriler kullanıldı. Cinsel ilişkiye zorlanan 10 kız çocuğundan 9'unun bu olaya tanıdıkları kişiler tarafından maruz kaldıkları vurgulandı. Raporda, bu tür istismar vakalarında birincil şüphelilerin çocuğun yakın çevresinde bulunan aile, akrabalar ve arkadaşlarından oluştuğu kaydedildi.

   İstismar her türü insanlık suçudur.

   Bilerek isteyerek istismar etme zaten başlı başına bir suç, kimi zaman da kişilik bozukluğu ve hastalık halidir. “Çocuk işçiliği” sömürüsü ile birebir eş önemde bir istismardır. 

   Cinsiyet ayrımcılığı, etnik ve coğrafyacı ayrımcılıklar da yaygın ve ağır istismar sorunları olarak karşımızda durmaktadır. Yine örneğin çocukları sürekli birbirleri ile yarıştırarak yenme ve yenilme üzerinden götürülen bir kıyaslama hali bazı çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine yol açması bir istismar biçimidir.

   İstismarların genel sınıflaması “Cinsel İstismar, Fiziksel İstismar ve Psikolojik İstismar ve İhmal Etme” şeklinde ifade edilir.

   İstismar gücü yetene yettiği ölçüde mağduriyet yaşattığı çok çeşitli sağlıksız ilişkiler bütünüdür. Hastalıklı olma hali yanında mevcut koşullar, sistem ve işleyiş istismarı üreten özellikler barındırabilmektedir.

   İhmal, işsizlik, kötü ev koşulları, çok çocuklu olma hali, kısıtlı sağlık ve eğitim imkânları nedeniyle yoğun yaşanan bir istismar türüdür. Genelde ihmale dayalı istismarın, daha çok toplumsal ve ekonomik nedenlere ve koşullara bağlı olarak gerçekleştiği görülüyor.

   İstismar sorunlarına ilişkin elbette hiçbir şey yapılmıyor değil... Kanun ve yönetmeliklerde bu tür suçlara ilişkin maddeler ve yaptırımlar vardır. Ancak kanun ve ilgili maddeler istismar vuku bulduğunda ve suç teşkil ettiğinde değil, olay ve suç ilgili makamlara intikal ettiğinde işe yarayan düzenlemelerdir.

   Çocuk koruma ve uygulama programları hayata geçirilmelidir.

   Çocuk koruma programı, çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel, ahlaki ve siyasal olmak üzere tüm yönlerden güvenliğinin hukuki zeminde ve uygulamada sağlanması olarak tanımlanabilir.

   Yasal düzenlemelerle birlikte istismara karşı toplumun duyarlılığı, farkındalığı arttırılmalı ve özel koruma programları hayata geçirilmelidir.

   Çocuk koruma programları ve uygulamalarının pratiğe yansıtılması, hayata geçirilmesi istismarların önlenmesi açısından son derece gereklidir.

   Çocuk koruma terimini UNİCEF kavram olarak çocuklara yapılan her türlü şiddet, istismar, ihmal, sömürü ve taciz olaylarını engelleme ve bu olaylara kısa sürede yanıt verip müdahale etme olarak tanımlamaktadır.

   Çocuklarda, gençlerde ve ailelerde istismara karşı duyarlılığı arttırmak ve birlikte davranma gereği üzerinde tutum almak, güvenlikçi yaklaşımların önemini ve gereğini anlatmak gereklidir.

   Sosyo-psikolojik temelli eğitim programları düzenleyerek, herhangi olumsuz bir duruma karşı gereken davranışların sergilenmesi, çocuklar ile yakın olması gerekenleri otokontrol sağlayacak biçimde grup olarak görevlendirilmesi ve altyapılarda farklı yaş gruplarının birbirinden bağımsız gruplar olarak organize edilmesi sağlanmalıdır.

   Daha sağlıklı, daha verimli, daha mutlu bir ülke olmanın şartı çocukları istismardan korumaktır.

   Batı toplumlarında elindeki gücü kötüye kullanan ebeveynlerin elinden çocukları alınır, hiç tanımadığı bir çocuğu seven birisi taciz veya istismardan tutuklanabilir. 

   Temel insani değerler olan yaşama hakkı, seyahat, adil yargılanma, din ve vicdan hürriyeti gibi haklarının ihmal edilmesi ve kötüye kullanılması büyük suç olarak kabul edilir. Aksi durumlar insanlıktan ve çağdaşlıktan taviz vermektir.

   Ancak istismar çoğu toplumsal ve ekonomik yapılarda farklı boyutlarda var olan bir sorundur. Bu büyük meselenin ve insanlık suçunun mutlaka önlenmesi için her türlü önlemin alınması gerekiyor.

   İstismar ve ihmallere bakar kör olmamıza neden olan ideolojik bakışın getirdiği duygusal körlükten acilen kurtulmalıyız!

   Bilimsel bir gerçek olarak; istismar ve ihmali daima gücü elinde bulunduranlar yapıyor ise, suçu işleyen ve çoğunlukla erkek olan bu kişilerin nasıl bu hale geldiği konuşulmalıdır.

   Kısaca, sorun erkekten kaynaklanıyorsa, meseleye nasıl çözüm bulunacağını kadın-kadına(!) tartışmak gerekiyor.Yorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Hande deniz sezonunu açtı

Oyuncu Hande Doğandemir, kadrosunda bulunduğu 'Yüzleşme' dizisinin seti biter bitmez soluğu plajda aldı. Uzun bir aradan sonra yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Ha...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor

Yaşlılığın, çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi doğal bir yaşam dönemi olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Semih Gökart, "Türkiye'de yaşlı nüfusun toplumdaki oranı yaklaşık yüzde 4,5-5, ancak bu oran yıllarla birlikte artacaktır.

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR