Yukarı

Avrupa'da bir taş çölü: Pobiti Kamani

Bölgenin oluşumu hakkında farklı teoriler mevcut.